Om DKO

Om DKO

DKO er en organisation som har til formål at varetage praktiserende kirurger, karkirurger og
urologers faglige, organisatoriske og økonomiske interesser. 
Organisationen uddeler hvert år et legat der kan søges af organisationens medlemmer.
Organisationen sponsorerer desuden en internationalt anerkendt foredragsholder til en session
ved DKS årsmøde.