Velkommen til Danske Kirurgers Organisation

Bestyrelsen i DKO består af:

Formand: Steffen Rosenstock
Næstformand: Lars Rasmussen
Kasserer: Asger Lind Poulsen
Sekretær: Charlotte Gudbrand
Suppleant for SR i FAS: Claus Buhl Nielsen

Du kan finde kontaktoplysninger på bestyrelsen her.

Generalforsamling i DKO 2022

Afholdes på DKS årsmødet 2022 som finder sted den 17. og 18. november. Mødested og endeligt tidspunkt annonceres senere.
Evt forslag til generalforsamlingen skal være formanden for DKO i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes.