Velkommen til Danske Kirurgers Organisation

Velkommen til Danske Kirugers Organisation

DKO er en organisation som har til formål at varetage praktiserende kirurger, karkirurger og urologers faglige, organisatoriske og økonomiske interesser. Organisationen uddeler hvert år et legat der kan søges af organisationens medlemmer.

Bestyrelsen i DKO består af:

Formand: Steffen Rosenstock
Næstformand: Lars Rasmussen
Kasserer: Asger Lind Poulsen
Sekretær: Charlotte Gudbrand
Suppleant for SR i FAS: Claus Buhl Nielsen

Du kan finde kontaktoplysninger på bestyrelsen her.

Danske Kirurgers Organisations Legat

DKO legatet

Danske Kirurgers Organisation (DKO) uddeler hvert år et legat på kr. 30.000 ved DKOs Ordinære Generalforsamling. Legatet har til formål at give støtte til HU læger eller speciallæger i kirurgi eller urologi til videreuddannelse i bredeste forstand. Det forudsættes at ansøger er medlem af DKO (kontakt Mie Dam amd.fas@dadl.dk Lægeforeningen for medlemskab). Ansøgningsfristen for årets legat er fredag d. 11.10.2024 kl 12.00.

Generalforsamling i DKO 2024

Afholdes på DKS årsmøde. Tid og sted følger. Dagsorden kan læses her.