Velkommen til Danske Kirurgers Organisation

Bestyrelsen i DKO består af:

Formand: Steffen Rosenstock
Næstformand: Lars Rasmussen
Kasserer: Asger Lind Poulsen
Sekretær: Charlotte Gudbrand
Suppleant for SR i FAS: Claus Buhl Nielsen

Du kan finde kontaktoplysninger på bestyrelsen her.

Generalforsamling i DKO 2022

Generalforsamlingen er afholdt. Formandens beretning kan findes under referater her.

Generalforsamling i DKO 2023

Afholdes på DKS årsmødet 2023. Sted og tidspunkt annonceres senere. 

DKO lecture ved DKS-årsmøde02022

Fredag d. 18.11.2022, kl. 09.00- 09.45 var DKO sponsor for indlægget: Quality in upper and lower GI endoscopy: how to impact on patient’s outcome and future developments.
Foredragsholder: Raf Bisschops, Department of Gastroenterology and Hepatology University Hospitals Leuven (Head of Clinic and Director of Endoscopy) and TARGID, Catholic University Leuven (KU Leuven) (Professor of medicine)
 www.danskkirurgiskselskab.dk
 

Med venlig hilsen
Steffen Rosenstock
Formand for DKO