Generalforsamling i DKO 9. november 2017

Valg af dirigent Jan Kolind Christensen

Formandens beretning (der henvises til denne, findes på www.dkorg.dk)

Det reviderede regnskabet fremlægges og godkendes uden anmærkninger.

Hele bestyrelsen er på valg. Alle genopstiller og genvælges.

Revisor: Da DKO er blevet registreret i Erhvervsstyrelsen, har vi besluttet at tilknytte en ekstern revisor. Statsautoriseret revisorfirma Beierholm er valgt.

Kontingent fastholdes på 200,- budget 2018 godkendes

Legatet uddeles til Jakob Burcharth og Andreas Nordholm-Carstensen med 10.000 til hver.

Referent Lotte Rothman