Generalforsamling i DKO 8. november 2018

Jan Kolind vælges til dirigent

Jan Struckmann aflægger formandens beretning (se DKOs hjemmeside)

Kirsten Hougaard fremlægger regnskabet, som godkendes

Kontingentet er uændret 200,-

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i år, men da alle er på valg næste år, opfordrer dirigenten til, at interesserede henvender sig til formanden.

Legatet uddeles med 10.000,- til hver af de 3 ansøgere:

  • Hans-Christian Pommergaard, som får det som støtte til et 4 måneders ophold ved Levertransplantationscenteret på University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust (UHB)
  • Josephine Viereck Rothman, som få det som støtte til forberedelse af forsvaret af sin phd, som er planlagt til 7.decemer 2018 og som støtte til gastrointestinalt workshop kursus i Davos fra 6.-11. april 2019
  • Nadia A.Henriksen, som får det som støtte til ophold hos Professor Marja Boermeester, Academic Medical Center, Amsterdam, mhp. at opnå viden om avanceret bugvægsrekonstruktion hos multi-operede patienter.

Referent Lotte Rothman