Generalforsamling i DKO 31. oktober 2019

Steen Kofoed vælges som dirigent

Formandens beretning, ved Jan Struckmann  (kan læses på DKO’s hjemmeside)

Kasserer  Kirsten Hougaard fremlægger regnskab og budget, som godkendes

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jan Struckmann og Mads Bundgaard genopstiller ikke, Kirsten Hougaard, Steen Kofoed og Lotte Rothman genopstiller.  André Wettergren og Jan Kolind Christensen opstiller.

De genopstillede og nyopstillede vælges.

Legat uddeles med 10.000 til hver:

  • Lars Lang Lehrskov.
  • Katarina Levic
  • Kristin Steintorsdottir
  • Anders Christian Larsen

Steen Kofoed takker Jan Struckmann for hans arbejde som medlem af bestyrelsen og de seneste år som formand.