Generalforsamling i DKO 18. november 2021

Velkomst ved formand André Wettergren

Valg af dirigent: Jan Kolind Christensen, som konstaterer at generalforsamlingen er
lovligt indkaldt.

Formandens beretning ved André Wettergren:
Der bliver kort skitseret arbejdet med moderniseringen, som nu er afsluttet.
DKO har i det forløbne år haft et fint samarbejde med DKS, som har været
berigende. Der rettes en tak til Jens Hillingsø for dette.
Der bliver informeret om at DKOs bidrag til årsmødet er et foredrag om AI i
endoskopi holdt af Thomas de Lange.

Årsregnskabet fremlægges af Steen Kofoed og godkendes uden anmærkninger.

Kontingentet foreslås fastholdt på 200,-. Vedtages.

Hele bestyrelsen er på valg og ingen genopstiller.

Bestyrelsen er fremkommet med forslag til nye medlemmer:
Steffen Rosenstock (kirurg)
Claus Buhl (kirurg)
Charlotte Guldbrand (kirurg)
Lars Herluf (karkirurg)
Asger Lind Poulsen (urolog)

Alle vælges. Den nye bestyrelse skal snarest mødes og konstituere sig.

Legatet på 20.000 uddeles til Hans Christian Pommergaard