Generalforsamling i DKO 12. november 2020

Martin Poulsen vælges til dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Formandens beretning (André Wettergren):

  • Beskrivelse af moderniseringen i det kirurgiske speciale. Den endelige godkendelse er tæt på at være på plads. Moderniseringen vil blive fremlagt for speciallæger i kirurgi i foråret 2021.
  • Der uddeles ikke legat i år pga. Covid-19. Vil formentlig igen blive uddelt næste år.
  • DKO havde, igen i år, planlagt at sponsorere et foredrag med en international speaker. I år var emnet Artificial intelligence in Gastrointestinal endoscopy. Da årsmødet, pga. Covid-19, blev aflyst, har vi fået tilsagn fra foredragsholder om at komme næste år i stedet for.
  • Formanden takker for det gode samarbejde med DKS.

Formandens beretning godkendes.

Regnskab for 2019 og Budget for 2020 fremlægges (Kirsten Hougaard) og godkendes uden anmærkninger.

Ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg og alle fortsætter.

Martin Poulsen takker for god ro og orden.