Generalforsamling i DKO 10. november 2016

Valg af dirigent Jan Kolind Christensen

Formandens beretning (der henvises til denne)

Sundhedsstyrelsens besøg er gået godt

Akkrediteringen er ikke afsluttet endnu, men det går godt.

Der reklameres for hjemmesiden og legatet.

Regnskabet fremlægges uden anmærkninger

Bestyrelsen er ikke på valg

Revisor Søren Munck Jensen genvælges

Kontingentet er uændret på 200,-

Legatet uddeles til :

  • Mads Klein med 10.000,-
  • Hans Christian Pommergaard med 5.000,-
  • Jesper Olsen med 5.000,-

Referent Lotte Rothman