Ekstraordinær generalforsamling i DKO 6. marts, 2023

Domus Medica 6. marts 2023 kl. 17-18

Til stede: Steffen Rosenstock, Claus Buhl Nielsen, Asger Lind Poulsen, Lars Rasmussen, Charlotte Gudbrand, Christian Visby Carlsen, Jan Struckmann, Marie-Louise Moes Struckmann.

 

Dagsorden:

1: Afstemning om ændring af DKOs vedtægter: DKO ønsker en afstemning blandt medlemmerne om en ændring af vedtægterne, som vil medføre, at ikke kun speciallæger i kirurgi/kirurgisk gastroenterologi kan melde sig ind i DKO, men at også speciallæger i urologi og karkirurgi kan opnå medlemskab.

Forslaget vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer for.

 

Forlaget blev vedtaget med 8 stemmer for, 0 stemmer imod.

 

 

 

I DKOs vedtægter, punkt 3, stk. 1, står der herefter:

 

Organisationen optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening og i henhold til lov om udøvelse af lægegerning har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i kirurgi og/eller kirurgisk gastroenterologi, karkirurgi eller urologi.

 

 

 

Referent: Charlotte Gudbrand