Ansøg om legat

Danske Kirurgers Organisations Legat

DKO-legatet
Danske Kirurgers Organisation (DKO) uddeler hvert år et legat på kr. 30.000 ved DKOs Ordinære Generalforsamling. Tid og sted følger.  Legatet har til formål at give støtte til HU læger eller speciallæger i kirurgi eller urologi til videreuddannelse i bredeste forstand. Det forudsættes, at ansøger er medlem af DKO (kontakt Mie Dam amd.fas@dadl.dk, Lægeforeningen for medlemskab).

Legatet kan søges til følgende formål:

  1. Fremlæggelse af videnskabelige resultater som førsteforfatter eller medforfatter på international kirurgisk eller urologisk kongres.
  2. Deltagelse i faglige kurser i ind- eller udland.
  3. Ophold på udenlandsk center mhp. at tilegne sig specifik kirurgisk kompetence.
  4. Ophold på udenlandsk forskningsinstitution som led i videnskabeligt arbejde.
  5. Midler til færdiggørelse af ph.d. eller doktorafhandling.

Ansøgning:
Ansøgningsskema findes på DKOs hjemmeside: www.dkorg.dk. Ansøgningsfrist:
fredag d. 11.10.2024 kl. 12.00. Ansøgningsskema med evt. bilag sendes til DKOs
formand Steffen Rosenstock: rosenstock.s@dadlnet.dk.

Med venlig hilsen
Steffen Rosenstock
Formand for DKO

Hent ansøgningsskema