Ansøg om legat

Danske Kirurgers Organisations Legat

DKO-legatet
Danske Kirurgers Organisation (DKO) uddeler hvert år et legat på kr. 30.000 ved DKOs Ordinære Generalforsamling, som i år finder sted torsdag d. 16.11.2023 kl. 16.45 i The Hangar,  Ellehammervej 20, 2770 Kastrup. Legatet har til formål at give støtte til HU læger eller speciallæger i kirurgi eller urologi til videreuddannelse i bredeste forstand. Det forudsættes, at ansøger er medlem af DKO (kontakt Lone Kjær Jensen lok.fas@dadl.dk, Lægeforeningen for medlemskab).

Legatet kan søges til følgende formål:

  1. Fremlæggelse af videnskabelige resultater som førsteforfatter eller medforfatter på international kirurgisk eller urologisk kongres.
  2. Deltagelse i faglige kurser i ind- eller udland.
  3. Ophold på udenlandsk center mhp. at tilegne sig specifik kirurgisk kompetence.
  4. Ophold på udenlandsk forskningsinstitution som led i videnskabeligt arbejde.
  5. Midler til færdiggørelse af ph.d. eller doktorafhandling.

Ansøgning:
Ansøgningsskema findes på DKOs hjemmeside: www.dkorg.dk. Ansøgningsfrist:
fredag d. 13.10.2023 kl. 12.00. Ansøgningsskema med evt. bilag sendes til DKOs
formand Steffen Rosenstock: rosenstock.s@dadlnet.dk.

Med venlig hilsen
Steffen Rosenstock
Formand for DKO

Hent ansøgningsskema